Akılcı İlaç Kullanım Politikamız

    
 

 

Akılcı İlaç Kullanımı İle İlgili Hastane Politikamız

1.Öncelikli olarak hastalık ve sorunlara doğru tanı koymak.

2.Doğru tanıya uygun ilacın, uygun doz, süre ve uygun yoldan verilmesini sağlamak.

3.Hasta uyumu ve ilaç etkinliğinin sürekli takibinin sağlanması.

4.Yan etki ve Anvers etkileri izlemek ve ilgili yerlere bildirmek. Yan etkilerle karşılaşınca uygun tıbbi yaklaşımlarda bulunmak.

5.İlaç-ilaç ve ilaç - gıda etkileşimlerini önceden değerlendirmek.

6.Alternatif tedavi planları uygulayabilmek.

7.Etkinlik -maliyet oranlarını dikkate almak.

8.Hasta ihtiyaçlarını ve kaynak kullanımını optimum şekilde dengelemek.

9.Hastane Hizmet Kalite Standartlarına uygun çalışmak.

10.Akılcı İlaç Kullanım ekibini konu ile ilgili bilgili ve tam donanımlı duruma getirmek.

11.Eğitim ve görsel araçlar yardımıyla tüm sağlık çalışanları ve hastalarımıza yukarıda sayılan mad deleri benimsetmek ve uygulamalarını sağlamak.      

 

 

 

Sağlık Bakanlığı Duyuruları