Nasıl Muayene olursunuz

     Gerekli olan resmi sevk kağıdınız, kimlik belgenizi yanınızda bulundurunuz.
    Önce bilgisayar kaydı yapılmak üzere polikliniklerin bulunduğu yerlerdeki kayıt birimlerine  uğrayınız.
    
Kaydınızı yaptırınız.
    
Kayıt sonrası size verilen kayıt fişi ile muayene olacağınız polikliniğe uğrayınız.
    
Muayene için size verilen kayıt fişindeki sıranızı bekleyiniz.
    
Sıramatiklerde sıra numaranız yanınca polikliniğe giriniz.
    
Ücretli muayene olacaksanız vezneye uğrayarak, muayene ücretini yatırınız ve size verilen evrakla muayene olacağınız polikliniğe uğrayınız.
    
Hasta tanıtım kartı, TC. kimlik numarası ve bilgisayar numarası ile gelmeniz, kayıt işlemlerini kolaylaştıracaktır.
    
    Hangi Belgeleri Getirmeliyim?
    
SSK çalışanı iseniz;
    
TC Kimlik Nolu Geçerli kimlik belgesi,
    
SSK eş, çocuk, anne, baba ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin  TC kimlik Nolu kimlik belgesi.
    Bağkur çalışanı iseniz;
    
TC kimlik Nolu kimlik belgesi.
    Emekli Sandığı ise;
    
TC kimlik Nolu kimlik belgesi.
    Yeşil Kart ise;
   
Geçerli kimlik belgesi.
    Memur kendisi için.
    TC kimlik Nolu kimlik belgesi.
    Memur eş, çocuk ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için;
    
TC kimlik Nolu kimlik belgesi
ile müracaat ederek hastanemizden hizmet almanız mümkündür.
 
   
NASIL TAHLİL-TETKİK YAPTIRABİLİRİM?
    
Tahlil ve Tetkik Ünitelerinin bulunduğu yerler.
    
 Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları
     Röntgen Üniteleri
     Ultrasonografi          
     EKG
     EKO ve Efor tetkikleri
     Fizik Tedavi Ünitesi
     Endoskopi
     Bronkoskopi
     Allerji Testi
     Solunum Fonksiyon Testi
     Psiko-teknik testler
     Tomografi
     Mamografi
     Kemik Dansimetresi  (Anlaşmalı olduğumuz Kahramanmaraş Devlet Hastanesinde yapılmaktadır)
     MR Ünitesi (Anlaşmalı olduğumuz Kahramanmaraş Devlet Hastanesinde yapılmaktadır)
     
    
Muayene sonrası doktorunuz tarafından verilen tahlil istek kağıtları ile ya da  tahliliniz Bilgisayara poliklinikte girilmiş ise yukarda ünitelerin yazıldığı yerlere uğrayınız.
    
Ücretli iseniz vezneye uğrayarak tahlil ücretini yatırınız.
    
Biyokimya ve Mikrobiyoloji tahlilleri için Laboratuvarın bulunduğu yerlerdeki Laboratuvar Kayıt Ünitelerinden barkod almak suretiyle Kan Alma Ünitelerine gidiniz.
    
Kan tahlil neticeleri sonuçlandığında, sonucu Laboratuvar Kayıt Ünitelerinden alarak doktorunuza gösteriniz.
    
Tüm tahlil belgelerinizi ilerdeki kontroller için saklayınız.

                                                                                        Sağlıklı günler dileriz.


Sağlık Bakanlığı Duyuruları